Sumio Commercial TV's

sumio.nl

Commercial TV's 

Dit is een speciaal programma die alleen voor de leden gebruikt mogen worden om hun website/webshop te promoten. Het is een zeer voordelige manier om reclame te maken op vele locaties tegelijkertijd. Afhankelijk van uw beschikbare budget kunt u naar hartelust reclame maken! 


Ook zoeken wij diverse 'wachtlocaties' in Nederland waar wij onze TV's mogen plaatsen; uiteraard wordt daar een maandelijkse vergoeding voor gegeven. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal deelnemers die op dat moment deelnemen.


Ga naar website